vineri, 2 aprilie 2010

Anulare titlu de proprietate

Secţia civilă a Curţii de apel Cluj
Decizie nr. 1405 din 01/10/1998

Personalului de specialitate din serviciile publice i se poate atribui în folosinţă până la 5000 m.p. teren, iar dreptul de proprietate asupra terenului aparţine comunei, oraşului sau municipiului.

Prin sentinţa civilă nr. 2778 din 10 noiembrie 1997 a Judecătoriei Dej, s-a admis acţiunea reclamantului Consiliul local al municipiului Dej împotriva pârâtelor F.E. şi Comisia judeţeană Cluj pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 şi în consecinţă s-a anulat titlul de proprietate emis pârâtei F.E. pentru 0,5 ha teren în municipiul Dej.

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 225 din 12 februarie 1998 a menţinut hotărârea primei instanţe.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta F.E., recursul fiind respins ca neîntemeiat prin decizia civilă nr. 1405 din 1 octombrie 1998, reţinându-se următoarele:

Prin hotărârea nr. 71/1991, recurentei i s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5055 m.p. în municipiul Dej ca specialist agricol şi i s-a emis titlu de proprietate nr. 5395/117 din 25 martie 1993.

În conformitate cu art. 18 alin. 3 şi art. 19 alin. 3-5 din Legea nr. 18/1991, pârâtei i se putea atribui teren în folosinţă pe raza localităţii în care îşi desfăşura activitatea şi pe perioada cât lucra în acea localitate. Or, pârâta nu a fost încadrată în muncă la Consiliul local al municipiului Dej şi nici pe raza municipiului Dej, unde i s-a constituit dreptul de proprietate, titlul de proprietate fiind nelegal.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu