sâmbătă, 7 noiembrie 2009

Anulare titlu de proprietate şi reconstituire drept de proprietate

Secţia civilă a Curţii de apel Suceava
Decizie nr. 284 din 06/02/2001
Reclamantul, printr-o acţiune precizată şi completată, a solicitat atât anularea titlului de proprietate al pârâţilor, cât şi reconstituirea dreptului său de proprietate pentru acelaşi teren, motivând că terenul, provenind de la autorii comuni este necesară includerea lui pe titlul pârâţilor.
Instanţele au respins acţiunea, cu motivarea că cererea pentru reconstituirea proprietăţii este tardivă, iar pentru anularea titlului este nefondată, putându-se rezolva pretenţiile reclamantului în cadrul unui proces pentru ieşire din indiviziune.
Soluţia adoptată de instanţe este corectă dar cu altă motivare.
Astfel, cererea reclamantului pentru reconstituirea dreptului de proprietate nu poate fi adresată direct instanţei de judecată, acesta trebuind să urmeze procedura specială prevăzută de Legea nr. 18/1991, cu modificările ulterioare şi după obţinerea acestei reconstituiri, să solicite anularea titlului pârâţilor.
În speţă, reclamantul are titlul de proprietate pentru o suprafaţă de teren de 2,2800 ha în comun cu pârâţii, iar titlul pârâţilor cuprinde altă suprafaţă de teren, de 3,7300 ha de la aceiaşi autori comuni.
Cum reclamantul nu are dreptul subiectiv recunoscut pentru terenul din titlul părţilor, nu are nici posibilitatea de a cere anularea acestui act, instanţele reţinând corect că litigiul se poate rezolva într-o acţiune de partaj succesoral, starea de indiviziune fiind creată nu de existenţa unui titlu comun, ci de succesiunea autorilor părţilor.
Ca atare, recursul declarat de reclamant a fost respins, ca nefondat.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu