sâmbătă, 14 februarie 2009

Tentativa de omor comisă împotriva a două persoane

Secţia penală a Tribunalului Suprem
Decizie nr. 2201 din 18/10/1983

Prin sentinţa penală nr. 53/1983 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia a II-a penală, inculpatul F. T. a fost condamnat la 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 raportat la art. 176 lit. b Cod penal şi la 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea aceloraşi drepturi pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 20 raportat la art. 175 lit. c Cod penal.
Potrivit art. 33 lit. a, art. 34 lit. a şi art. 35 alin. 3 Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi pedeapsa complimentară sus-menţionată.
Instanţa a reţinut că inculpatul, într-un restaurant, a aplicat soţiei sale o lovitură cu cuţitul în regiunea cervicală, după care a încercat să o lovească în continuare. Alarmaţi de ţipetele victimei, mai mulţi consumatori au intervenit în ajutorul acesteia.
Inculpatul, văzând pe cei care se apropiau, a lăsat pe soţie şi a aplicat două lovituri cu cuţitul unuia dintre consumatori, C.C., în zona toracică stângă şi în fosa iliacă stângă. Viaţa ambelor victime a fost salvată în urma îngrijirilor medicale ce li s-au acordat.
Recursul declarat de procuror este întemeiat, deoarece prima instanţă a reţinut greşit că inculpatul a săvârşit în concurs real două fapte de tentativă la infracţiunea de omor, pentru care a aplicat două pedepse; în realitate, el a comis o singură infracţiune, îndreptată împotriva a două persoane.
În adevăr, în cauză fiind stabilit că inculpatul, prin activitatea desfăşurată, a comis agresiunea împotriva a două părţi vătămate cu aceeaşi ocazie, într-o rapidă succesiune, prima instanţă trebuia să reţină că acesta a săvârşit o singură infracţiune şi nu două infracţiuni în concurs real.
Infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 176 lit. b Cod penal - omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane - este o infracţiune complexă, care implică, în conţinutul său, cel puţin două fapte de omor. Fiind vorba, deci, de o infracţiune unică, în cazul în care prin fapta săvârşită s-a încercat uciderea a două persoane, a căror viaţă a fost salvată, inculpatul a comis o singură tentativă de omor calificat şi deosebit de grav, şi urmează a i se aplica o singură pedeapsă.
În consecinţă, se impune schimbarea încadrării juridice a faptei din prevederile art. 20 raportat la art. 175 lit. c şi art. 20 raportat la art. 176 lit. b, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în prevederile art. 20 raportat la art. 174, art. 175 lit. c şi art. 176 lit. b Cod penal.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu