duminică, 25 ianuarie 2009

Fals în declaraţii. Uz de fals

Secţia penală a Tribunalului Suprem
Decizie nr. 1475 din 15/06/1976
Fals în declaraţii. Uz de fals

Prin sentinţa penală nr. 11/1976 a Tribunalului judeţean Prahova, inculpatul O.A.D. a fost condamnat, printre altele, şi la 3 luni închisoare pentru infracţiunea de de uz de fals prevăzută de art. 291 Cod penal constatându-se că în baza art. 1 lit. a şi art. 9 din Decretul nr. 9/1974, pedeapsa este graţiată condiţionat.
Examinând cauza din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 371 alin. 2 Cod de procedură penală, se constată că sentinţa este netemeinică şi nelegală sub aspectul reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 291 Cod penal.
Potrivit dispoziţiilor art. 291 Cod penal, uzul de fals constă în folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice.
Prin urmare, textul sus-menţionat încriminează numai folosirea înscrisurilor ce pot constitui obiectul material al infracţiunilor prevăzute de art. 288, art. 289 şi art. 290 Cod penal - fals material, fals intelectual şi fals în înscrisuri sub semnătură privată - nu şi a unor declaraţii false, consemnate în scris, făcute în condiţiile art. 292 Cod penal.
Din dispoziţia art. 292 Cod penal rezultă că declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei organizaţii obşteşti în vederea producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune numai atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe juridice
Aceasta înseamnă că declaraţia respectivă trebuie să aibă aptitudinea de a servi direct producerii consecinţei juridice ce se urmăreşte şi că deci, infracţiunea de fals în declaraţii exclude prin conţinutul său obiectiv, existenţa - în concurs - a infracţiunii de uz de fals.
Este de observat că, în speţă, infracţiunea de fals în declaraţii nu s-a comis atunci când inculpatul a autentificat la notariatul de stat declaraţia prin care afirmă, în mod nereal, că a primit cu titlu gratuit - donaţie - autoturismul în cauză, întrucât această declaraţie făcută în faţa unui organ ale cărei atribuţii sunt străine de consecinţele juridice urmărite de făptuitor nu este aptă de a servi, în mod direct, prin ea însăşi, producerii acelor consecinţe juridice.
Dimpotrivă, ea s-a comis în momentul în care inculpatul a prezentat declaraţia autentificată, cu conţinut nereal, organelor vamale, în vederea perfectării operaţiunilor de import şi pentru recunoaşterea dreptului său de proprietate asupra autoturismului. În adevăr, pe de o parte acţiunea de prezentare a declaraţiei, în scopul arătat, realizează elementul material al infracţiunii prevăzute de a art. 292 Cod penal (declaraţia neadevărată putând fi făcută nu numai oral, ci şi în scris) iar pe de altă parte, respectiva declaraţie fiind înfăţişată organului în drept să-i acorde eficienţă juridică, serveşte, potrivit legii, producerii consecinţelor juridice vizate de făptuitor.
Fapta constituind deci infracţiunea prevăzută de art. 292 Cod penal care a fost reţinută în sarcina inculpatului, nu mai putea fi reţinută şi sub încadrarea juridică prevăzută de art. 291 Cod penal.
Hotărârea fiind nelegală sub acest aspect, se casează, inculpatul urmând a fi achitat pentru infracţiunea de uz fals, în conformitate cu art. 11 pct. 2 lit. a combinat cu art. 10 lit. b Cod de procedură penală.
Publicată în "Revista română de drept" nr. 7/1977, p. 58-59.

Un comentariu:

  1. Sanatate am si eu o intrebare care fals in declarati si uz de fals se pot cumula aduna si da panan 3 ani cu suspendare

    RăspundeţiȘtergere