marți, 19 august 2008

Testament olograf. Dată incompletă. Nulitate. Condiţii

Tribunalul Suprem

Secţia civilă

DECIZIA Nr. 2.841

din 18 decembrie 1974

Testament olograf. Dată incompletă. Nulitate. Condiţii

Publicată în: "Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969 - 1975"

Potrivit concepţiei asupra nulităţii actului juridic în dreptul nostru civil socialist, nulitatea apare, nu ca o măsură îndreptată împotriva actului juridic în sine, ci ca o măsură care tinde ca anumite efecte ale actului juridic să nu se producă şi anume acelea care contrazic scopul dispoziţiei legale nesocotite. Absenţa unor astfel de efecte este de natură a lua nulităţii orice justificare. Interesul ocrotit, în considerarea căruia a fost edictată dispoziţia din art. 859 c. civ., este de ordin personal, particular, iar nu de ordin general. Este interesul de ocrotire a testatorului, pentru a se asigura că testamentul ce se va pune în executare reprezintă realmente actul care exprimă liber ultima lui voinţă.

Prin urmare sancţiunea nulităţii pentru motivul că testamentul nu este datat complet se justifică în măsura în care s-ar pune în discuţie starea de capacitate a dispunătorului la data întocmirii testamentului ori libertatea sa de voinţă sau, în fine, în cazul pluralităţii testamentare, deoarece actul cel mai recent revocă pe cele anterioare.

Rezultă aşadar că nulitatea relativă pentru datarea incompletă a testamentului poate fi acoperită în situaţia în care se învederează că, la data întocmirii lui, au existat efecte care să contrazică scopul - de ocrotire - al dispoziţiei legale, deci a căror înlăturare să fie necesară prin mijlocirea nulităţii. Existenţa unor consecinţe prejudiciabile pentru terţi este neconcludentă sub raportul stabilirii nulităţii, deşi constatarea acesteia poate avea ca efect chemarea la succesiune a moştenitorilor legali.

Aceasta înseamnă că, deşi textul citat prevede obligativitatea datării testamentului olograf şi că data trebuie să cuprindă arătarea anului, lunii şi zilei, ca elemente esenţiale, totuşi data eronat sau involuntar incompletă poate fi întregită, omisiunea testatorului sub acest aspect nefiind de natură să atragă, prin ea însăşi, nulitatea testamentului.

_____________

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu